6498
29 آبان 1401 - 11:10

برنامه تحولی شرکت ها، لازمه افزایش درآمد و بهره وری

فروزنده بر لزوم ارائه برنامه تحولی جهت افزایش درآمد و بهره وری شرکت‌ها به عنوان نقشه راه تاکید کرد. لطف الله فروزنده با اشاره به ماموریت ذاتی شرکت‌ها که سودآوری است گفت: فلسفه ایجاد یک شرکت، سودآوری است که معادل اصلی قانون تجارت است، اما این مهم در شهرداری کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ لذا اعضای هیات مدیره شرکت‌ها بایستی جایگاه و ماموریت شرکت خود را به دقت مورد بررسی قرار دهند و چنانچه لازم باشد اصلاحاتی در اساسنامه و سیاست گذاری‌های آن با هدایت اداره کل امور مجامع و حسابرسی صورت بگیرد. وی افزود: میزان درآمد شرکت‌های شهرداری قابل توجه نیست و انتظارات را برای ایجاد منابع پایدار شهرداری برآورده نمی‌کند؛ لذا مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت‌ها بایستی با نظارت سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی، نسبت به ارائه یک برنامه تحولی مدون برای افزایش درآمد خود اقدام کرده که درنهایت این اسناد از تمامی شرکت‌ها جمع آوری شده و تبدیل به یک سند هم افزایی بین شرکت‌ها خواهد شد. معاون شهردار تهران در ادامه از احصای اختیارات شهرداری تهران سخن گفت و افزود: هیات مدیره بایستی در قالب چارچوب‌های مشخصی حرکت کند. اعتقادی به تمرکز نداریم، اما سیاست گذاری داریم. چارچوب اقداماتی شرکت‌ها از جانب معاونت مالی شهرداری مشخص شده تا پس از ابلاغ شاهد یک وحدت رویه در عملکرد شرکت‌ها باشیم. وی افزود: هیات مدیره مسئولیت سیاست گذاری، هدایت و نظارت بر اجرای وظایف شرکت‌ها و عملکرد مدیرعامل را بر عهده دارد. پس لزوما نباید مقام تشریفات باشد و باید از ظرفیت‌های هیات مدیره در سیستم نهایت استفاده بشود. فروزنده همچنین از تنوع و تعدد ماموریت‌های شهرداری گفت و تصریح کرد: در شهرداری ظرفیت‌های بسیاری است، اما در بسیاری موارد جزیره‌ای عمل می‌شود. با هم افزایی بین شرکت‌ها و زنجیره‌ای کردن ماموریت‌های شرکت‌های شهرداری، می‌توانیم خدمات بسیاری را به مردم ارائه دهیم، که برای انجام این اقدامات نیازی به برون سپاری نیست و می‌توان از ظرفیت‌های درون شهرداری بهره بگیریم. باشگاه خبرنگاران جواناجتماعیشهری
شناسه خبر: 867558